29-11-2013
პროექტის „აქტიური დაზოგადოება - გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული მმართველობა“ ფარგლებში ასოციაციამ ACSDG „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კვლევა“ გამოქვეყნა.   ვრცლად

12-05-2013
ასოციაციამ ACSDG 2013 წლის აპრილიდან ახალი პროექტის განხოეციელება დაიწყო  ვრცლად

31-08-2012
ასოციაციამ (ACSDG) ქ.თეთრიწყაროს სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაციის მონიტორინგის შედეგები გამოაქვეყნა.
ვრცლად

26-08-2012
სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაციის პროექტის განხორციელებისას შპს „ბელდინვესტის“ მიერ წალკა-თეთრიწყაროს გარისის უბანზე უკანონოდ მოჭრილია რცხილის, მუხის, იფანის და წიფელის ჯიშის სხვადასხვა ზომის ხეები.   ვრცლად

30-07-2012
სასმელი წყლის ხარისხის დასადგენად ქ. თეთრიწყაროში საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ასოციაციამ პროექტის „ადვოკატირება წყალზე ხელმისაწვდომობისთვის ქ.თეთრიწყაროში“ ფარგლებში წყლის ლაბორატორიული კვლევისთვის მოიწვია გ.ნათაძის სახელობის სანიტარიის, ჰიგიენისა და სამედიცინო ეკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის მეცნიერთანამშრომლები.  ვრცლად

19-06-2012
ქ.თეთრიწყაროში მიმიდინარე სასმელი წყლის სარეაბილიტაციო პროექტზე ასოციაციის მიერ განხორციელებული დაკვირვების დეტალებს ასახავს პუბლიკაციები: „ითხოვე და მოგეცემა“ და „ოპერაცია ცისკარა“.  ვრცლად

27-03-2012

საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას ასოციაციამ (ACSDG) ქ.თეთრიწყაროში სასმელი წყლის რეაბილიტაციის პროექტის შეფასების დოკუმენტის მოთხოვნით მიმართა.

ვრცლად

09-03-2012

ქ. თეთრიწყაროს სასმელი წყლის რეაბილიტაციის პროექტის განხორციელებაში ქალაქის მოსახლეობის ჩართულობის დასადგენად საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ასოციაციამ (ACSDG) ჩაატარა კვლევა და გამოკითხა ადგილობრივი მოსახლეობა. კვლევა მოიცავს როგორც მოსახლეობის ჩართულობას პროექტის ეტაპობრივ გახორციელებაში (დაგეგმვა, რეაბილტაცია), ასევე დაგეგმილი საქმიანობების ადექვატურობისა და შესაბამისობის დადგენას იმ საჭიროებებთან, რაც დღეს ქალაქის მოსახლეობას აქვს სასმელ წყალთან დაკავშირებით.

ვრცლად

03-02-2012

დახმარებისთვის ასოციაციამ ევროპის საინვესტიციო ბანკს მიმართა.

ვრცლად

27-12-2011

პროექტის „ადვოკატირება წყალზე ხელმისაწვდომობისთვს ქ. თეთრიწყაროში“ ფარგლებში ასოციაციციის ოფისში შედგა შეხვედრა.

ვრცლად

15-09-2011

ქ. თეთრიწყაროში მიმდინარე სასმელი წყლის სარეაბილიტაციო პროექტის თაობაზე ინფორმაციის მოსაპოვებლად ასოციაციამ სახელმწიფო უწყებებს მიმართა.
 

ვრცლად

01-09-2011

საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ასოციაციამ დაიწყო პროექტის „ადვოკატირება წყალზე ხელმისაწვდომობისთვს ქ. თეთრიწყაროში“ განხორციელება.
 

ვრცლად

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ვებ-გვერდი მომზადებულია აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) პროგრამის „საქართველოში საჯარო პოლიტიკის, ადვოკატირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების“ (G-PAC) ფარგლებში.

ვებ-გვერდის შინაარსზე პასუხისმგებელია მხოლოდ სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ასოციაცია და ის არ შეიძლება განხილულ იქნეს USAID-ის ან ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის შეხედულებათა ამსახველად.

 
  Copyright @ ACSDG 2011